Bayen (Xiamen) Sanitary Ware Co., Ltd.

Location: 
E122

Contact details

No. 38 Huli Industrial Park
Meixi Avenue
Huandong Waters
361100
Tong'an District
Xiamen
China